zondag, juli 17, 2011

Met de hoop op beloning,

Abu Huraira (Allah's welbehagen zij met hem) heeft verhaald:
Dat de Profeet Sallallahu alayhi wa salam heeft gezegd: een
ieder die de maand ramadan met oprecht geloof vast en met
de hoop om de beloning van Allah te verkrijgen, al zijn
voorgaande zonden zullen worden vergeven.
(Sahih Al-Bukhari).

Met de hoop op beloning,

Met de hoop op beloning, laat zo o vastende, je intentie zijn,
Laat je imaan versterken, zodat je van Allah, beloning krijgt,
Er is weer 'n jaar voor bij gegaan, vele fouten zijn er begaan,
Kijk eens een jaar achterom, naar de Ramadan van vorig jaar.

Allah heeft u Alhamdoelillah, die tijd van leven nog gegeven,
Daar is de nieuwe maand, een maand voor nieuwe vergeving,
Een nieuwe kans, om dichter bij, jou Schepper terug te keren,
Met de hoop op beloning, dat Allah, uw zonden zal vergeven.

Een nieuwe kans, om heel jouw hart en ziel, gezond te maken,
Maak nou goede intenties, om meer goede daden, te vergaren,
Als u vast, met de hoop op beloning, in deze maand Ramadan,
Laat dan u voornemen oprecht zijn, betuig Allah spijt en dank.

Met de hoop op beloning, begeer de Heilige maand, Ramadan,
Hunker naar de vergeving van Allah, maak je Taraweeh Salaat,
In waarheid, met eerbied, dat lichaam, hart en ziel, heeft gevast,
Voor Allah, met de hoop op beloning, dat Allah vergeven mag.

Toon Allah deze maand, in oprechte aanbidding, jouw berouw,
Zodat 't gevoel terug komt, dat u zo heel veel, van Allah houdt,
Getuig van Allah, en getuig van Zijn Tawhied, u doel op aarde,
Dat u leeft om Allah te aanbidden,dat geeft u de meeste waarde.

zondag, juli 10, 2011

De bevrijder,

En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah, Die droefheid van ons
heeft weggenomen. Onze Heer is voorzeker Vergevensgezind;
Waarderend." Qoraan 35 - 34 De Schepper (Faatir)

De bevrijder,

Voel je de last, en de zorgen, die van jouw is weggenomen,
De droefheid, waarin jij verkeerde, al in de vroege morgen,
De bekering, de ommekeer in je leven, dat je Allah aanbidt,
Voor u, de bevrijder van je zonden, zwaarder als je gewicht.

Allah, onze bevrijder, heeft jou 'n nieuw leven geschonken,
Jouw het geloof heeft laten zien, jouw hart, is gaan vonken,
De Shahada, maakt voor jou, een nieuwe weg, begaanbaar,
De weg in de Islaam, nu van 't donkere, naar 't licht gegaan.

Je krijgt ook een nieuwe naam, waar je nu naar zal luisteren,
En dat jij met de betekenis, wijs, en intelligent, zal getuigen,
In de eerste plaats naar jezelf, dat er geen God is, dan Allah,
Allah zal bij jou zijn, je leven gemakkelijk maken, Inshallah.

Alle lof zij Allah, Allah is vergevings gezind, en de bevrijder,
Van al jouw zorgen, verdriet, droefheid, ziekte, en alle pijnen,
Dankbaar zul jij worden, nu jij begrijpt, Allah heeft een plan,
Ook met jou, broeder / zuster, één waar jij naar hebt verlangt.

Je tekortkomingen, zul je weldra, met Allah,s wil, accepteren,
Zeg Alhamdoelillah, dat Allah, jouw dit leven, heeft gegeven,
Moge Allah jou leiden, in deze wereld, dat je Zijn liefde vind,
Zijn liefde, die alles gemakkelijk maakt, Allah die jou bemind.

zondag, juli 03, 2011

Uw getuigenis

"Lees het boek. Uw eigen ziel is op deze dag als rekenaar tegen
uzelf voldoende." Qoraan 17 - 14 De Nachtelijke Tocht,
De Kinderen van Israël (Al-Israa, Banie Israa'iel)

Uw getuigenis,

Lees het boek, en breng 't in uw leven, op elk uur van elke dag,
Doe u nooit tekort, zeg Alhamdoelillah, wat u overkomen mag,
Pas je leven dan zo aan, zodat 't goede, in u tevoorschijn komt,
Het zal uw getuigenis zijn, vanaf de dag, dat jouw leven begon.

Je eigen ziel is op deze dag, als rekenaar tegen uzelf voldoende,
Uw getuigenis, over uw leven, laat Allah het gunstig benoemen,
Lees het boek, en controleer u zelf, bij alles wat u doet, en zegt,
Wees voorbereid op deze dag, dat u ziel verantwoording aflegt.

Uw getuigenis, komt van uw eigen ziel, niets kan 't beïnvloeden,
Je staat daar alleen, werk aan jou daden, voor 't mooie genoegen,
Uw ziel zal elke daad, voor Allah neerleggen, u zal 't dan weten,
Deze getuigenis, kunt u, van geen één enkele kant, tegenspreken.

Lees het boek, en laat u ziel, straks het goede, voor je berekenen,
Leef zoals Allah het tot u zegt, ziet u niet de tekenen, in dit leven,
Wees niet doof en blind, als 't woord van Allah, tot u is gekomen,
Ja je eigen ziel, zal voldoende zijn, om u te straffen of te belonen.

Hoe jouw getuigenis ook zal zijn, jij hebt het nou zelf, in de hand,
Laat u leiden door de Qoraan, het is helemaal in uw eigen belang,
Uw eigen ziel, zal op deze dag, als rekenaar, de waarheid spreken,
Je ziel, de balans van dit leven, je ziel zal deze dag, niets vergeten.

zondag, juni 26, 2011

Een ijdel vermaak,

Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak.
Doch voor degenen die God vrezen, is het tehuis van het
Hiernamaals beter. Wilt gij dan niet begrijpen?
Qoraan 6 - 32 Het Vee (Al-An'aam)

Een ijdel vermaak,

Het wereldse leven is niets dan een spel, en een ijdel vermaak,
Inhoudsloos, als we Allah niet vrezen, is 't leven niets waard,
Het is nietszeggend, zonder 't besef, van 't leven, in 't Paradijs,
'N hoogmoedig bestaan, tot aan de dag, dat je tot Allah verrijst.

Dan pas ga je echt beseffen, in wat voor wereld u hebt geleefd,
Die wereld van glamour en de kitsch, zorgt ervoor dan je beeft,
Dan sta je daar, zo dichtbij, twee deuren, van nieuwe werelden,
'T mooie groene Paradijs, en de Hel, o ja, onze ogen die wenen.

Het leven nu, deze tijdelijke genieting, het is een ijdel vermaak,
Zo leuk, als het nou voor ons is, maar straks, zo bitter en zwaar,
Daar sta je dan, met 't schaamrood op je wangen, je weet 't dan,
Waar jou intentie lag, bij de duivels, in al jouw aardse belangen.

Het is een ijdel vermaak, kom tot dit besef, lees, lees, de Qoraan,
Luister naar Allah, hoe Allah, ons mensen, allen heeft vermaand,
Open u ogen die blind zijn, uw oren die doof zijn, door vermaak,
Willen we 't dan niet begrijpen, dat deze wereld, eens zal vergaan.

Maar voor ons, de gelovigen onder ons, is de overwinning nabij,
Zij beseffen, dat 'n rein hart, de weg vrij maakt, naar het paradijs,
Denken met vrees aan Allah, en hun hart, die al slechte vermijdt,
Zij begrijpen, dat deze wereld stopt, dat dit is, 'n tijdelijk verblijf.

maandag, juni 20, 2011

Verdwaal niet in duisternis

Of als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf boven golf
waarboven wolken zijn: duisternis boven duisternis. Wanneer
men zijn hand uitstrekt kan men haar bijna niet zien; en hij,
wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht.
Qoraan 24 - 40 Het Licht (A-Noer)

Verdwaal niet in duisternis,

Verdwaal niet in duisternis, zink niet weg, van het licht,
Denk aan u zelf, u Imaan, breng uw leven in evenwicht,
Het Nour van Allah, dat is je bescherming, van elke dag,
Die u beschermd, voor die duisternis, 't diepe zwarte gat.

Zonden zullen worden bedekt, zodat, jij ze niet meer ziet,
Zo donker als in een diepe zee, geen liefde, geen verdriet,
Duisternis, zal door duisternis, altijd weer worden bedekt,
Waarboven de donkere wolken, u van 't laatste licht, belet.

Verdwaal niet in duisternis, de Islaam 't kent geen dwang,
Als jij Allah niet zoekt, ga zover je wil, ga maar jou gang,
De duisternis zal tot jouw komen, zodat jij niets meer ziet,
Zelfs je uitgestrekte hand, zul jij nagenoeg, niet meer zien.

Laat de donkere wolken verdwijnen, kom uit de duisternis,
Als jij 't licht zoekt van Allah, Allah die jou leven verlicht,
Verdwaal niet in duisternis, de liefde van Allah, is dichtbij,
Laat 't niet in onkunde voorbijgaan, maar wees voorbereid.

Vraag Allah, steeds om leiding, verdwaal niet in duisternis,
Toon je dankbaarheid tot Allah, en wandel zo, in Zijn licht,
Die donkere wolken, ze zullen, uit jouw leven verdwijnen,
En voor jouw dienaar, zal Allah, ook de zon laten schijnen.

Ben terug

Salaam Alaikoem broeders en zusters,

Alhamdoelillah kan ik jullie meedelen dat ik vanaf vandaag weer terug kom op dit forum.
Mijn gezondheid is weer redelijk herstelt, maar doe het wel wat rustiger aan als voorheen.
Inshallah zal ik elke week, ( mijn voorkeur is op maandag ) weer een Islamitisch gedicht plaatsen.

Ik hoop dat jullie, net als in het verleden, er veel leerzaam plezier eruit mogen halen, Ameen.

Walaikoem Salaam, Said.

dinsdag, november 23, 2010

Salaam Alaikoem beste broeders en zusters,

Salaam Alaikoem beste broeders en zusters,

Om gezondheids redenen, moet ik jammer genoeg, rustiger aandoen, en stoppen met gedichten te plaatsen op alle Islamitische sites.

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de vele keren dat mijn gedichten gelezen zijn en de vele reacties die ik de afgelopen jaren heb mogen ontvangen.

Ik heb het met heel veel liefde en plezier mogen doen, en dat blijft in mijn herinnering, Inshallah.

Ik zal er ook niet helemaal mee stoppen hoor , blijf nog wel gedichten schrijven , maar minder en zal deze op mijn blogs plaatsen, Inshallah.

http://blog.seniorennet.be/blogs/

Wie geïnteresseerd is kan mijn gedichten daar nog lezen Inshallah.

Dank je wel beste broeders en zusters, Dank je, Dank je , Dank je wel.

Moge Allah jullie allen naar het Paradijs leiden, Ameen.

Walaikoem Salaam, Said.

donderdag, september 23, 2010

Het Boek, Zijn boodschappers, Zijn engelen,


O gij die gelooft, gelooft in God en
Zijn boodschapper en in het Boek dat
Hij Zijn boodschapper heeft
geopenbaard, en in het Boek, dat Hij
voordien openbaarde. En wie God en Zijn
engelen en Zijn Boeken en Zijn
boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald. [ 4 - 136 ]Het Boek, Zijn boodschappers, Zijn engelen,

Gezegend is de dienaar, die in Allah doet geloven,
In het Boek de Qoraan, met Allah's, Zijn woorden,
Die aan de Profeet Mohammed, is geopenbaard,
Voor ons, om als voorbeeld te zijn, in de Islaam.

Wie gelooft in de Boeken, deze dienaar is gezegend,
Die voordien al aan de mensheid, was verschenen,
En hij die gelooft, in de engelen, en de laatste Dag,
En in alle profeten, die het woord hebben gebracht.

Zij zijn in de nabijheid van Allah, in het Paradijs,
In de tuinen van vrede, waar iederéén, Allah prijst,
Zij zijn in een positie, als wij die nu zouden kennen,
Wij zouden Allah, de hele dag aanbidden, en gedenken.

Maar wie Allah, en Zijn engelen, niet doet erkennen,
Zijn Heilige Boeken, Zijn boodschappers, verwerpen,
Zij die niet geloven, in de laatste Dag, die komen gaat,
Die zijn ver weg bij Allah, en waarlijk, ver afgedwaald.

Zij zullen zeker, na dit leven, het Paradijs, niet beërven,
Zouden ze weten, wat de Hel was, ze zouden werken,
Aan een toekomst, dat Allah, hen genade zou schenken,
Allah houdt van hen, die in berouw, Allah doet gedenken.

woensdag, september 22, 2010

Vragen


Sommigen hunner zeggen: "Onze
Heer, schenk ons het goede in
deze wereld, alsook in de
komende wereld en bescherm ons
voor de marteling van het Vuur." [ 2 - 201 ]


Vragen,

Vraag het goede, voor het tegenwoordige leven,
Als je oprecht gelooft, onze Heer zal het u geven,
De Schenker van al het goede, voor zijn dienaar,
Die zijn genade zoekt, Allah zal over hen waken.

Vertrouw Allah, dat je gebeden worden verhoord,
Zoek Zijn bescherming nu, en ook voor na de dood,
Allah zal jou als goed dienaar, jou genade schenken,
En je al het goede geven, als je Allah blijft gedenken.

Jouw gebeden worden verhoord, als jij blijft vragen,
En Allah, alle momenten van je leven, blijft behagen,
Je krijgt bescherming, tegen de marteling van het vuur,
De Hel zal voor jou zijn gesloten, in het naderende uur.

Maar zij die Allah verloochenen, en het aardse kiezen,
Boven dat, wat tot hen is gekomen, zij zijn de verliezers,
Voor hen is er geen bescherming nu, en in het hiernamaals,
Als ze zouden inzien, ze zouden Allah, vergeving vragen.

Allah is de meest vergevingsgezinde, als ze zouden komen,
Als zij berouw tonen, en zich gedragen als echte vromen,
Hun vragen, voor een goed leven, voor nu en na de dood,
Wordt gehonoreerd, hun spijtbetuiging wordt beloond.

dinsdag, september 21, 2010

De Heilige Moskee


Vanwaar je ook komt, wend jouw
aangezicht naar de Heilige Moskee,
want dat is inderdaad de Waarheid
van uw Heer. En God is niet
achteloos ten aanzien van hetgeen
je doet. [ 2 - 149 ]


De Heilige Moskee,

De Ka'ba, het grote wonder, het middelpunt der aarde,
In het midden, van de Heilige Moskee, Masjid al Haram,
Vanwaar ook op aarde, je wend je naar de Heilige Moskee,
Voor je gebed, dat een Moslim, alleen voor Allah verricht.

De Heilige Moskee, wat in opdracht van Allah, is gebouwd,
De Boeken beschrijven dat, en alle Moslims, zijn Allah trouw,
Deze standvastigheid, is voor alle mensen op aard, een plicht,
O kinderen van Adam, weet, het is een opdracht van je Heer.

Het is de Waarheid van Allah, waar Moslims, zich aan houden,
Hun hele leven is gewijd, aan wat de Profeet heeft doen bouwen,
Wat als eerst een opdracht was gegeven, aan de Profeet Ibrahim,
Dat door alle Moslims in de wereld, nog steeds wordt bemind.

De Profeet Mohammed, is ook met waarheid, tot ons gekomen,
Daar zijn vele voorbeelden, in de Heilige Qoraan opgenomen,
Wend je naar de Heilige Moskee, het is de waarheid van de Heer,
Het is tot ons gekomen, voor alle mensen, hier op deze planeet.

Kinderen van Adam, wees niet hoogmoedig, maar respecteer,
Verricht uw gebeden voor Allah, richting, de Heilige Moskee,
Allah is niet achteloos, ten aanzien, van hetgeen jullie doen,
Daar is een beloning, en een bestraffing, dus doe het nu goed.

maandag, september 20, 2010

La ilaha ila Allah, er is geen God dan Allah,


2. Aan Wie het Koninkrijk der
hemelen en der aarde toebehoort,
Hij heeft zich geen zoon genomen
noch heeft Hij een mededinger in
Zijn Koninkrijk, Hij heeft alles
geschapen, en het de juiste maat
gegeven. 3. Toch hebben zij
(de mensen) naast Hem goden
genomen die niets kunnen scheppen, doch zelf geschapen zijn, en die geen macht hebben om zichzelf goed of kwaad te doen, noch macht hebben over dood, leven of opstanding. [ 25 - 2-3 ]

La ilaha ila Allah, er is geen God dan Allah,

La ilaha ila Allah, die hemel en aarde geschapen heeft,
Alleen God aanbidden wij, die ons dood en leven geeft,
Niemand in de hemelen, en aarde, is aanbidding waard,
Dan La ilaha ila Allah, die ons alleen het meest behaagd.

Allah, die niet is verwekt, en die ook niet, heeft verwekt,
Noch heeft Allah een mededinger, die het voor Hem zegt,
Adam en Eva, waren heel bijzonder, als mens geschapen,
Zij hadden geen vader, noch een moeder, hier op aarde.

Onze Almachtige, zegt slechts wees, en het is geschapen,
Zou Allah, dan geen mens kunnen schapen, zonder vader,
Aan Zijn éénheid, mag nooit worden getwijfeld, door ons,
Alles is door Allah, in het leven geroepen, met Zijn verbond.

La ilaha ila Allah, er is geen God dan Allah, in deze wereld,
Allah, zond ons de Profeten, om ons allen, dat te laten weten,
Geen ene Profeet, had de macht, over ziekte, dood of leven,
Geen Profeet heeft gezegd, ik ben het, die je moet vereren.

Denk na, de Profeten zullen tegen ons getuigen, op die dag,
De dag der opstanding, wanneer Allah, ons allen roepen zal,
Niemand anders, dan Allah, beschikt over deze heerschappij,
En Zijn ondervraging, staat alleen, onder Zijn Soevereiniteit.

En er zijn er onder ons, die naast goden, ook beelden vereren,
Dingen die niets kunnen, Profeten hadden afkeer van beelden,
De Heilige Boeken, veroordelen, deze aanbidding allemaal,
Alleen La ilaha ila Allah, is een aanbidding van ons waard.

Alles wat naast Allah, zal worden aanbeden, wordt gestraft,
Denk na kinderen van Adam, waar je liefde naar smacht,
Allah heeft de aarde geschapen, om ons zelf waar te maken,
Waar wij na onze dood komen, vraag enkel, Allah om genade.

zondag, september 19, 2010

Hun beloning


Hun beloning zal hun tweemaal
worden gegeven want zij zijn
standvastig geweest en omdat
zij het kwade met het goede
weren, en mededelen van hetgeen
waarmee Wij hen hebben voorzien. [ 28 - 54 ]


Hun beloning,

Hun beloning, zal nu voelbaar zijn, in hun harten,
Dankbaar voor alles, wat ze voor Allah betrachten,
Blij en opgewekt, gaan zij elke dag, door het leven,
Delen de liefde van Allah, waar zij zoveel om geven.

Standvastig zijn zij, in hun mooie geloof, de Islaam,
En ze dragen het uit, het woord van Allah, spontaan,
Zijn liefde, die in hun harten leeft, bepaald hun leven,
Alhamdoelillah, klinkt het vanuit hun diepste genen.

Nooit zullen zij, het kwaad, met kwaad, vergelden,
Met liefde, laten ze het kwaad, uit hun verdwijnen,
Een vriendelijk woord, een blijde lach, uit het hart,
Doet wonderen, bij een ieder, het maakt harten zacht.

Dat is ook het voorbeeld, van onze geliefde Profeet,
Die alle mensen, met een open hart, tegemoet treed,
En waar hulp nodig was, hij bracht het in hun leven,
Vanuit de overvloed, die Allah, aan ons had gegeven.

Deze voorbeelden, moeten wij in ons leven brengen,
Zijn liefde zal ons, daar brengen, naar wat wij wensen,
Uw standvastigheid, en goede daden, worden beloond,
Tweemaal zoveel, het is Allah, die jou ziet, en jou hoort.

zaterdag, september 18, 2010

Volharden


En die zich aan het Boek
vasthouden en in hetgebed
volhardend zijn-voorzeker
Wij doen de beloning der
goeden niet verloren gaan.
[ 7 - 170 ]

Volharden,

Het is een tijd van verderf, kijk maar om je heen,
Velen van ons, verliezen de plicht, van hun Heer,
Die tot hen was gekomen, via de Heilige Qoraan,
Maar velen leiden onderons, een losbandig bestaan.

Voor verdorvenheid, wordt veelvuldig gewaarschuwd,
Zij willen niet horen, ze begeven zich onder het publiek,
Van de ongelovigen, die niets van de Islaam weten,
En laten zich steeds meeslepen, naar Haramme feesten.

Hen zal geen beloning, in het Paradijs, te wachten staan,
Deze is alleen voor hen, die volharden, in de Qoraan,
Hoe groot de verleiding, ook om hen heen mag zijn,
Zij dwalen niet af, maar volgen Allah, en staan in Zijn rij.

Zij die volharden, in hetgeen, Allah hen heeft bevolen,
Ze leven in een andere wereld, waar Allah doet beloven,
Dat hun daden, die zij verrichten, niet verloren zullen gaan,
Die nemen ze mee, naar de dag, dat ze voor Allah staan.

Allah weet, zij volharden, in het geloven van de Qoraan,
Dit bleven vasthouden, in Doenja, te midden van sjeitaan,
Het weerhield hen niet, van het maken, van hun Salaat,
Door de liefde voor Allah, is hun beloning, welgemaakt.

Deze bevrijding, hebben ze nu gevoeld, in dit bestaan,
Het heeft hun leven van elke dag, gemakkelijk gemaakt,
Na deze beproeving, zullen ze de echte bevrijding voelen,
In het Paradijs, waar zij voor eeuwig, mogen vertoeven.

vrijdag, september 17, 2010

Wees dankbaar


Abdullah heeft overgeleverd dat
de Profeet zei, 'Geen Muslim
lijdt aan iets, de prik van een
doorn of erger, of Allah wist
iets van zijn zonden daardoor
uit. En zijn zonden vallen van hem af zoals de bladeren van een boom'. (Sahih Bukhari, Boek 70, Hadith 550).


Wees dankbaar,

Wees onder alle omstandigheden, dankbaar tot uw Heer,
Allah is degene, die u gezondheid schenkt, of ziekte geeft,
Wij begrijpen niet, wat het beste voor ons is, in ons leven,
Maar Allah heeft met alles een reden, Allah is de Wetende.

Soms worden wij, voor een periode, op de proef gesteld,
Met ziekte, maar zeg: Alhamdoelillah, het maakt je sterk,
Verlies nooit je dankbaarheid, dat je, tot de schepper keert,
Want vergeet nooit, dat Allah, het beste, met je voor heeft.

Er is geen Moslim, die aan iets doet lijden, in zijn leven,
Al is het maar een prik van een doorn, je hoeft niet te vrezen,
Of iets, wat meer, of minder erg is, dan je kunt verbeelden,
Allah zal voor al jou leed, daarvoor zonden, doen vergeven.

Je zonden zullen van je vallen, als bladeren van de bomen,
Wees gerust gelovige, als jou ziektes, zal doen overkomen,
Allah is met jou, Allah zal je pijn, en leed, nooit vergeten,
Allah is je schepper, en weet, wat het beste voor je zal wezen.

Wees dankbaar, en vraag Allah om Zijn Genade, elke dag,
Dat Zijn Weldaad, over jou komen mag, tot de laatste dag,
Dat jij je hier in Doenja, alleen voor Allah, alles wil geven,
Want als goed dienaar, zal Allah, jou nooit doen vergeten.

donderdag, september 16, 2010

Allah is aanwezig


7. Dan zullen Wij hen zeker met
kennis doen weten; want Wij zijn
nooit afwezig. 8. En het wegen
(der menselijke daden) zal op
die Dag eerlijk zijn. Degenen,
wier schalen zwaar zijn zullen
slagen. 9. En zij, wier schalen
licht zullen zijn, deden hun zielen tekort, omdat zij ten opzichte van Onze tekenen onrechtvaardig waren. [ 7 - 7-9 ]


Allah is aanwezig,

Wees u zich ervan bewust, Allah is aanwezig,
Zijn kennis is over ons, het zal op de Dag spreken,
Allah is aanwezig, op elk moment van de dag,
Waar Allah u op Qiyamah, mee confronteren zal.

Het wegen van de menselijke daden, is dan een fijt,
Zorg ervoor dat u nu, hier in Doenja, Allah belijdt,
Zijn wet is via, de Heilige Qoraan, aan ons gegeven,
Het zijn onze daden, die Allah, voor ons zal wegen.

Allah is aanwezig, het wegen zal rechtvaardig zijn,
Jouw daden, zul jij lezen, in het boek, dat verschijnt,
En alles zal voor, of tegen je getuigen, op die Dag,
De weegschaal bepaald, waar jij terecht komen zal.

Van degenen, die de weegschaal, zwaar zullen wegen,
Met goede daden, die zij in dit leven, hebben verkregen,
Zij zullen slagen voor het Paradijs, het eeuwige leven,
Zij gaan door de poorten, van het Paradijs, in vrede.

En van velen, zal de weegschaal, licht doen wegen,
Zij hebben te weinig, of geen Hasanat, gekregen,
Zij hebben hun ziel, in dit leven, veel tekort gedaan,
En zij zien het Paradijs, aan hun ogen, voorbij gaan.

Allah is aanwezig, volg Zijn tekenen, zal je goed gaan,
Als jij aan goede daden doet, tijdens je aardse bestaan,
Volg de Soennah van de Profeet, en de Heilige Qoraan,
Dat zijn daden, die leiden, naar een Paradijselijk bestaan.

woensdag, september 15, 2010

Verheerlijk Allah


98. Maar verheerlijk uw Heer
met de lof die Hem toekomt en
behoor tot degenen die zich
ter aarde werpen. 99. En
aanbid uw Heer totdat de dood u bereikt. [ 15: 98-99 ]


Verheerlijk Allah,

Verheerlijk Allah, de Almachtige, de Verhevene,
Heilig is Allah, de Barmhartige, de Gezegende,
Alle lof komt Allah toe, dus aanbid Allah alleen,
Louter door gebed, dat Allah u zonden vergeeft.

Werp u ter aarde, voor Allah, de meest Vergevende,
En zoek diegenen, die met jou, Allah doen vereren,
Werp u tezamen, voor Allah, onze Schepper neer,
Zodat het gebed, in de weegschaal, zwaarder weegt.

Zeg Subhan'Allah, Elhamdulillah en Allahu Akbar,
Drieëndertig keer, en zo vaak, als je hart er naar smacht,
Doe het op je vingers, of met de tasbieh, voor het gemak,
Het weegt licht op de tong, maar weegt zwaar bij Allah.

Verheerlijk Allah, verlaat nimmer je verplichte gebeden,
Het gebed is na je dood, je toegangskaartje, in de Hemel,
Aanbid Allah ook, met Soennah gebeden, na het gebed,
Uw lofbetuigingen aan Allah, zullen je redden van de hel.

O mijn Heer! Alle lof is slechts, aan U alleen verschuldigd,
Wij zijn zwak Allah, maak ons dienaren, sterk en geduldig,
Hoort bij Uw Glorieuze Aanwezigheid, en Uw Soevereiniteit,
U verdiend aanbidding, als de enige, tot in aller eeuwigheid.

Er is geen god behalve Allah, Allah heeft geen deelgenoot,
Aan Allah is het rijk, en aan Allah, alle lof, Allah is groot,
Voor Allah alleen, de lofbetuiging, Allah is tot alles in staat.
Verheerlijk Allah, zodat uw verheerlijking, wordt bewaard.

Verheerlijk Allah, gelovigen, tot de dood u heeft bereikt,
En dat de Engelen u met vreugde, de weg naar Allah wijst,
Dat het Paradijs, uw aangezicht moge worden, in het graf,
Dat Allah onze zonden vergeeft, op deze gelukzalig dag.

dinsdag, september 14, 2010

O, gij mensen


174. O, gij mensen, een duidelijk
bewijs is inderdaad van uw Heer
tot u gekomen en Wij hebben een
helder licht tot u nedergezonden.
175. Daarom, zij die in Allah
geloven en aan Hem vasthouden
zal Hij zeker tot Zijn barmhartigheid en genade toelaten en hen op het rechte pad tot Zich voeren. [4: 174-175]


O, gij mensen,

O, gij mensen, een duidelijk bewijs, is tot u gekomen,
Allah zond de Heilige Qoraan, voor ons aardbewoners,
O, gij mensen, waar je ook bent, in 't westen of in 't oosten,
Allah kent Zijn dienaren, en zie, hoe Allah, u kan troosten.

O, gij mensen, volg Zijn licht, wat tot u is nedergezonden,
Het licht van de vrede, het voedt alle harten en monden,
O, gij mensen, lees de Qoraan, en luister naar uw hart,
En volg het licht, dat Allah, als verlichting heeft gebracht.

O, gij mensen, Allah is de waarheid, kom uit die duisternis,
En geloof in Allah, en het licht, dat tot u neder gezonden is,
Hou dat vast, en Allah zal u vasthouden, waar u ook bent,
Geniet van Zijn bescherming, Allah, die u van uw zonden red.

O, gij mensen, Allah zal u leiden, in uw strijd, van alle dag,
Een strijd die niet zal stoppen, sjeitan is er, en is palingglad,
O, gij mensen, sjeitan weet u te verleiden, kom uit die strijd,
Allah vergeeft, Allah weet, wat u ziel zoekt, Allah begrijpt.

O, gij mensen, Allah heeft u lief, als u zich tot Allah keert,
Allah is Barmhartig, als u Zijn liefde, in uw harten neemt,
Zijn Genade, kent geen grenzen, kleuren, of nationaliteiten,
O, gij mensen, Allah zal u op het rechte pad, doen leiden.

O, gij mensen, volg de weg, naar het licht van het Paradijs,
Het licht van Allah, wat alle zielen op aarde, echt bevrijdt,
Wandel naar het licht van Allah, en Allah rent naar u toe,
Volg Zijn weg, zodat u Allah, in het Paradijs ontmoet.

maandag, september 13, 2010

Zijn Gelukzaligheid


21 Hun Heer verkondigt hun het
goede nieuws van Barmhartigheid
van Hem en Welbehagen en tuinen
waarin voor hen een blijvende
Gelukzaligheid is, 22 waarin
zij voor immer en altijd zullen
blijven. Bij God is er een geweldig loon. [ 9. 21-22 ]


Zijn Gelukzaligheid,

Hoe kan iemand, met een gezond verstand, nee zeggen,
Tegen het Paradijs, met alles wat het bevat, en verwerpen,
Voor één uur genot, in dit verwerpelijke, aardse bestaan,
Zich laten leiden door sjeitan, waar zullen zij straks staan.

Maar zij die iets van Doenja, doen vrezen, rent ervan weg,
Voel je ervan afgestoten, ver weg, van die weg, van de hel,
Als jij je Schepper vreest, kom dicht naar Allah toe, en zoek,
Zoek Zijn welbehagen, ren naar Zijn Gelukzaligheid toe.

Allah zal je een geweldig loon, ervoor schenken, dus vrees,
En verdien de Genade van Allah, je zal nooit alleen wezen,
Zijn Barmhartigheid, zal je zo gelukkig maken, in Doenja,
Dichtbij Zijn Gelukzaligheid, ver weg van de grote sjeitaan.

De Verlossing is dichtbij, de Dag het ligt in het verschiet,
Dat Allah, het goede nieuws verteld, waar je leeft en geniet,
In Paradijselijke tuinen, met Zijn Welbehagen, voor jou,
Want jij koos voor Allah, en was Allah in Doenja trouw.

In tuinen, waar voor altijd, de gelukzaligheid, is te proeven,
Het is het loon van Allah, Zijn Glorie, voor jou genoegen,
Waar jij voor altijd in mag verblijven, omdat je Allah zocht,
En Zijn liefde verkoos, boven alles, van het aardse genot.

zondag, september 12, 2010

Je eigen ziel


Wie goed doet, doet dat ten
voordele van zijn eigen ziel:
en wie kwaad doet, doet dat
tegen zijn eigen ziel. Ten
slotte zult gij tot uw Heer
worden teruggebracht. [ 45 - 15 ]


Je eigen ziel,

Je eigen ziel, draagt verantwoording, over je daden,
Die wij allen begaan, wij bepalen daarvan de waarde,
Hou je Nafs onder controle, want zij zullen spreken,
Op de Dag des oordeels, als wij bij Allah, terug keren.

Doe goed, met je geloof, het zal je ziel doen strelen,
Denk na, het woord van Allah, heeft zijn voordelen,
In Doenja, wordt je beschermd, tegen zoveel kwaad,
De zegen van Allah, rust op jou, in je hele bestaan.

Doe je gebeden op tijd, het zal je ziel doen reinigen,
Het zal je, van alle kleine zonden, in doenja bevrijden,
Geef je nu over, aan Allah, met heel je hart en ziel,
Voordat je met zielenpijn, het mooie Paradijs verliest.

Het kwaad zal je ziel, ook dragen, als een zware last,
Het hiernamaals wordt bepaald, begint met het graf,
Je eigen ziel, zal zich met kastijding, moeten lijden,
Denk na wat je doet, Allah kan je daarvan bevrijden.

Doe goed, leef met Allah, zoek de vrede in je leven,
Je ziel zal dat ontvangen, en aan Allah, mededelen,
De ziel zal terug keren, vanwaar wij zijn gekomen,
Bij Allah, je Schepper, dus gedraag je, als gelovigen.

De beloning, het groene Paradijs, kun jij verdienen,
Als jij je eigen ziel, niet brengt in een vernieling,
Doe het goede, en je zal het goede, doen ontvangen,
Gezegend is hij, die nu, naar Allah doet verlangen.

zaterdag, september 11, 2010

Zij die geloven


Zij die geloven en de
deugdelijke daden doen,
aan hen zal de Erbarmer
liefde doen toekomen.
[19 - 96 ]


Zij die geloven,

Zij die geloven, zijn elke dag dankbaar, voor het leven,
Voor de natuur, hoe die ook gaat, met zon of met regen,
Zij geloven, dat alles, uit liefde van Allah, afkomstig is,
Een grote gunst voor ons, van Allah , die ons bemind.

De liefde voor hen, is onuitputtelijk, die Allah schenkt,
Zowel nu in dit leven, dan aan wat de toekomst brengt,
Zij die geloven, over hen, zal Allah zich gaan erbarmen,
Het zal Zijn liefde zijn, die hun harten, doet verwarmen.

Zij die doen geloven, en deugdelijke daden verrichten,
Alhamdoelillah, doet Allah, voor hen het leven verlichten,
Het goede komt hen vanzelf tegemoet, zij leven in vrede,
Met Allah, in aanbidding, in hun harten, zit Zijn zegen.

Met Zijn liefde omgeven, werken ze aan goede wegen,
Voor een ieder, die het zo nodig hebben, is het geven,
Zo zal de liefde van Allah, elke dag worden verspreidt,
Over de algehele wereld, het komt ook, bij jou en mij.

Zij die doen geloven, hun harten zijn bij Allah bekend,
De Erbarmer, zal hun harten Nour geven, is ongekend,
Zo blank, van zonden, worden zij door Allah gereinigd,
Door in Zijn liefde te geloven, kun jij dat ook verkrijgen.

vrijdag, september 10, 2010

Er is geen dwang


Er is geen dwang in de godsdienst.
Voorzeker, het juiste pad is van
dwaling onderscheiden;derhalve,
hij die de duivel verloochent en
in God gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. God is Alhorend, Alwetend. [ 2 - 256 ]


Er is geen dwang,

In de Islam geen dwang, een ieder is vrij om te gaan,
Allah staat ver boven ons, er is niets, wat Allah raakt,
Wil je dwalen, echt jij je aan het ongeloof, of Taghoet,
Allah laat je gaan, zover je wil, tot je Allah, weer roept.

Het geloof is duidelijk te onderscheiden, van ongeloof,
Iederéén kan er kennis van nemen, van het ware geloof,
Laat je niet dwalen, aanbid Allah, maar er is geen dwang,
Wil je meer goden aanbidden, Allah zegt, ga maar je gang.

Allah heeft ons niet nodig, Allah is één, en volmaakt,
Er is geen dwang, ook niet, als jij van Allah verdwaald,
Allah heeft je niet lief, als jij, met de duivel zweert,
Totdat, je het inziet, en vrijwillig, tot Allah terug keert.

Wie de duivel afzweert, en Allah kiest, tot zijn ware geloof,
Die heeft een stevig houvast, met een onbreekbaar koord,
Dat leiding geeft, in deze verdorven wereld, van ongeloof,
Naar de schepping van vrede, wat tot de toekomst behoord.

Er is geen dwang, maar Allah is Alhorend, en Alwetend,
Op de dag der opstanding, helpt ons geen enkel smeken,
Hij, die nu voor een dwaling kiest, het is zijn geweten,
Dat hij straks voor eeuwig, niet in het Paradijs zal wezen.

Een gelovige, hij zal de tuinen, van Allah binnentreden,
Waar de vrede eerst, die hij heeft gezocht, in zijn leven,
Voor Allah heeft hij gekozen, onder geen enkele dwang,
Hij ziet het licht, van het Paradijs, het licht, van de Islam.

donderdag, september 09, 2010

Een nieuwe start


O, gij gelovigen, het vasten
is u voorgeschreven, zoals
het degenen die vóór u waren
was voorgeschreven, opdat
gij vroom zult zijn.[2:183]


Een nieuwe start,

De Heilige maand Ramadan, met zoveel voordelen,
Zoveel gunsten van Allah, voor de vastende gekregen,
Een nieuwe start, met de kennis die je hebt opgedaan,
In deze maand Ramadan, alleen voor Allah gedaan.

Er zijn ons deze maand, zoveel zonden vergeven,
Elke tel, die wij aan Allah, hebben, en konden besteden,
Zoveel goede daden, zijn ons deze maand, gepasseerd,
Een nieuwe start, neem ze mee, doe je voordeel ermee.

De sterken onder ons, hebben hun ziel gereinigd,
Conflicten zijn uitgepraat, en ruzies zijn beëindigd,
Een nieuwe start, de maand Ramadan, is nu voorbij,
En onze harten zijn dichter bij elkaar, en heel erg blij.

Mabrouk, broeder en zuster, met deze vastenmaand,
Moge Allah, ons allen bijstaan, in het komende jaar,
Dat wij, met wat wij hebben geleerd, mogen presteren,
Zodat U ons Allah, het hele jaar, groot mag zegenen.

Een nieuwe start, onze tijd van bezinning, is voorbij,
Moge Allah ons beschermen, de duivels zijn weer vrij,
Wij zijn zwak, maar laten wij, deze maand herinneren,
Als een maand van liefde, omdat wij, U Allah beminden.

Een nieuwe start, nu eerst iederéén het beste wensen,
Eid Mubarak, broeder en zuster, voor jullie het beste,
Niet alleen deze drie dagen en maand, een schone lei,
Maar voor het hele leven, moge Allah, met jullie zijn.


Ik wens jullie allen een gezegende en een fijne Eid toe!

woensdag, september 08, 2010

Tekenen van het Uur


Overgeleverd van Abu Hurayrah
r.a. dat hij heeft gezegd dat
de profeets.a.ws. heeft gezegd.
Het Uur zal pas aanbreken nadat
de kennis wordt weggenomen,
aardbevingen zullen toenemen,
de tijd (periodes) dicht bij elkaar zal liggen, beproevingen zullen verschijnen en moorden zullen toenemen. Onder jullie zal ook rijkdom toenemen, totdat het overvloedig zal stromen. door Al-Bukhari [1036]

Tekenen van het Uur,

Tekenen van het Uur, verschijnselen van nu, vandaag,
Het Uur zal aanbreken, broeders en zusters, denk na,
Zie de kranten, de tv, het is waar, tekenen van het Uur,
Overal natuurrampen, zie overal in de wereld, ook hier.

Aardbevingen, nemen elke dag meer toe, op de aarde,
De tijden die er tussen zitten, worden steeds zwaarder,
Oost en west, overal gaat het tekeer, een hoop geweld,
Tekenen van het Uur, denk na, waar je mee bezig bent.

Overstromingen, op alle continenten, waar zie je ze niet,
Het zijn de tekenen van het Uur, het zit, in het verschiet,
Er is geen kennis meer, om al die arme mensen, te helpen,
Velen worden overgelaten, aan hen, die zich zelf, verrijken.

Moorden nemen toe, overal in de wereld, ook bij ons, hier,
Van baby's tot jongeren, de volwassen, doen het met plezier,
Tekenen van het Uur, ook hier, dicht bij huis, in Nederland,
Zie, elke dag beproevingen, het loopt helemaal uit de hand.

Het verschil tussen arm en rijk, neemt overal, alleen maar toe,
Zie de rijkdommen bij de mensen, en kijk, wat ze er mee doen,
Ze laten het overvloedig stromen, aan alles wat God verbiedt,
Het zijn tekenen van het Uur, zie om je heen, zie het dan niet.

Tekenen van het Uur zie je overal, wij kennen de tijd niet,
De tijd is bij Allah, geen mens, kan in de toekomst zien,
Laten wij allen Allah gehoorzamen, tot Qiyamah verschijnt,
En Allah smeken, dat Allah, ons met het Paradijs verblijdt.

dinsdag, september 07, 2010

Totdat de dood ons overviel,


41. Aan de schuldigen
42. "Wat heeft u in de hel gebracht?"
43. Zij zullen antwoorden: "Wij behoorden niet tot hen die plachten te bidden.
44. Noch voedden wij de armen.
45. En wij plachten ijdele gesprekken te voeren met hen die ijdele gesprekken voerden.
46. En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen.
47. Totdat de dood ons overviel." [74 - 41-47]


Totdat de dood ons overviel,

Dan zal aan hen, de schuldigen worden gevraagd,
Wat heeft u in de hel gebracht, het was ons verlangen,
Wij maakten geen deel uit, tot hen, die deden bidden,
Totdat de dood ons overviel, het was te laat, wij wisten.

Dan zal aan hen, de schuldigen worden gevraagd,
Wat heeft u in de hel gebracht, wij hebben verzaakt,
Om de armen onder ons te voeden, die het eten misten,
Totdat de dood ons overviel, het was te laat, wij wisten.

Dan zal aan hen, de schuldigen worden gevraagd,
Wat hebben jullie gedaan, met normen en waarden,
Wij spraken alleen onzin, met hen die onzin twisten,
Totdat de dood ons overviel, het was te laat, wij wisten.

Dan zal aan hen, de schuldigen worden gevraagd,
Hebben jullie aan de Dag des Oordeels, gedacht,
Wij verloochenden de Dag, wij plachten te feesten,
Totdat de dood ons overviel, het was te laat, wij wisten.

Totdat de dood ons overviel, het was te laat, wij wisten.
Onze daden waren verkeerd, het was sjeitan, zijn listen,
Waarmee wij ons lieten lijden, het was, tijdelijk geluk,
Er is geen herkansing, ons leven is nu, voor altijd stuk.

Maar kom op, kinderen van Adam, sta op, uit je slaap,
Het is nu nog niet te laat, dat je naar de Hel toe gaat,
Geloof in Allah , en in de Profeten, en het gebed,
En in de laatste dag, dat deze jou, van je zonden red.

maandag, september 06, 2010

De Qoraan,Dit is het volmaakte Boek,
daaraan is geen twijfel,
een gids voor de
godvrezenden. [ 2 - 2 ]De Qoraan,

Geopenbaard, het Boek, dat zich niet tegenspreekt,
Volmaakt is de Qoraan, gezonden door de Heer,
Die Zijn volmaaktheid, niet is twijfel zal trekken,
Doordat mensen Zijn woord, in twijfel zullen zetten.

Allah zal over de Qoraan doen waken, tot de Dag,
Niemand kan een letter veranderen, zonder Zijn gezag,
Zoals de mensen het deden, in wat was gezonden,
De Boeken voor de Qoraan, een grote satanische zonde.

De Qoraan staat vol met wonderen, wie het wil lezen,
Niemand kon weten, toen Mohammed het had gekregen,
Zelfs nu zijn alle wonderen, nog niet door ons ontdekt,
Maar dit wonder van de Qoraan, is door Allah verwekt.

Mensen hebben niet die volmaaktheid, om dit te schrijven,
Lees het, en kom tot de enige conclusie, ik wil dit belijden,
Je beseft, dat het voorgaande, de mens heeft herschreven,
Dat boeken met tegenstrijdigheden, niet van God kan wezen.

Het verschil is over wat is nedergezonden, voor de mens,
De Qoraan leidt naar het Paradijs, en het andere naar de Hel,
Wee degene die het boek, met eigen handen schrijven,
En zeggen dit is van Allah, zij zullen in de Hel verblijven.

De Qoraan een gids, voor de godvrezenden, die geloven,
Waar geen twijfel over bestaat, die van Allah is gekomen,
Met de waarheid, een leidraad, voor alle mensen op aard,
Omdat Allah wil, dat wij allemaal, naar het Paradijs gaan.

Dus laten wij nu alles onderzoeken, en behoud het goede,
Een verplichting, kinderen van Adam, wees op uw hoede,
Neem het niet gedachteloos over, maar zoek de waarheid,
In de Qoraan, een volmaakt Boek, van Allah, zonder twijfel.

zondag, september 05, 2010

Goede daden,


“(Luqmân zei: ) O mijn zoon,
onderhoud de shalât en roep op
tot het goede en weerhoud van
(verbied) het verwerpelijke. En
wees geduldig met wat jou treft.
Voorwaar, dat behoort tot de aanbevolen daden” (dit is vastberadenheid (van voornemen) in (het uitvoeren van) daden) [31:17]


Goede daden,

O kinderen van Adam, onderhoud jullie gebeden,
Waar je ook bent, broeder en zuster, thuis of in Moskeeën,
Onderwerp je aan Allah, wat Allah je heeft opgedragen,
Het zal het eerste zijn, waar Allah naar zal vragen.

Door je gebed elke dag, goed te doen verrichten,
Wordt je niet één van hen, met de vele gezichten,
Broeders en zusters, nemen je heel serieus,
Je bent als een voorbeeld, dat doet Allah deugd.

Spoor een ieder aan, om het goede te gaan verrichten,
Je zult merken, dat het leven in Doenja, je zal verlichten,
Verwerp alles, alles wat Allah voor ons, verboden heeft,
Het zal leiden naar het goede, zoals de Profeet onderwees.

O Allah mag ik geduldig zijn, wat mij treft, in mijn leven,
En dat ik een ieder van ons, mijn kennis, mee mag geven,
Dat ik mij tot u mag richten, als het moeilijk voor mij wordt,
En mijn geduld, niet wordt bezoedeld, als sjeitan tot mij komt.

Laat mijn voornemens, elke dag, steeds naar het goede leiden,
En dat ik daarin, standvastig mag blijven, tot mijn overlijden,
Dat ik deze aanbevolen daden, in mijn leven mag brengen,
Elke dag Allah, zodat mijn goede daden, zich zullen verlengen.

zaterdag, september 04, 2010

Het wereldse leven


Zij kennen slechts de schijn
van het wereldse leven,
en zij zijn zorgeloos over
het Hiernamaals. [ 30 - 7 ]

Het wereldse leven,

Waar leef je voor, voor de schijn, van het wereldse leven,
Slechts alleen, voor de buitenkant, en niet je binnenste genen,
Weet je niet, wat er naar dit leven komt, en zal bestaan,
Dat er een Hel is, en een Paradijs, en de aarde zal vergaan.

Ken je enkel, de buitenkant, van het tegenwoordige leven,
Terwijl je op het hiernamaals, geen acht staat te geven,
Zijn de tekenen van Allah, niet tot jullie doorgedrongen,
En alles, van het tegenwoordige leven, in wordt betrokken.

Wees niet zorgeloos, over het Hiernamaals, het komt eraan,
Wij zullen allemaal voor Allah staan, ben je dan ontwaakt,
Als je nu enkel de schijn, van het tegenwoordige leven kent,
Waar zul jij dan leven, na de dood, in het Paradijs of de Hel.

Leef niet alleen, voor de schijn, van het wereldse streven,
Wat hierna komt, is beter, dan het tegenwoordige leven,
Verlaat die schijn, het zijn slechts de lusten, van sjeitan,
Die jou berooft, van al het goede, wat van Allah kwam.

Allah heeft het Paradijs, voor ons allemaal geschapen,
Er is ruimte genoeg, om ons daar in vrede, te vermaken,
Ook de Hel, heeft Allah, voor ons allemaal geschapen,
Als wij hier niet wakker worden, en hier blijven slapen.

Geef voeding, aan je innerlijke gevoelens, van het leven,
Dat je na je dood, naar het paradijs wil, en nu wil streven,
Omdat te bereiken, je nu overgeeft, aan de wet van Allah,
En gelooft in La ilaha ila Allah mohammedan rasoel Allah.

Dat moet je nu realiseren, in dit leven, wat je nu doet leiden,
Verruil het wereldse leven, voor Allah, je zult het beter krijgen,
Veel ongemak, zal er door de leiding van Allah, verdwijnen,
Je leven krijgt inhoud, en liefde zal je ervoor terug krijgen.

vrijdag, september 03, 2010

Allah is nabij


En wanneer Mijn dienaren u
over Mij vragen, zeg dan:
"Ik ben nabij. Ik verhoor
het gebed van de smekeling,
wanneer hij Mij aanroept."
Daarom moeten zij naar Mij
luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden. [ 2 - 186 ]

Allah is nabij,

Ja, Allah is nabij, wees gehoorzaam, mijn dienaar,
Aan wat tot u is gezonden, en zeker, roep Allah aan,
En verricht uw verplichte gebeden, elke dag opnieuw,
Allah is nabij, geloof in wat Allah zegt, over uw Dien.

Allah zal de gebeden verhoren, van hen die smeken,
Oprecht vanuit hun harten, laat uw geweten spreken,
Mijn dienaar, luister met heel uw hart, naar uw Heer,
Zodat uw overgave, aan Allah, u ten goede keert.

Allah is nabij, dichterbij, dan u mijn dienaar denkt,
Roep Allah aan, het is aan u een Heilig geschenk,
Iedere keer als u Allah gedenkt, wordt u beloond,
Luister naar Zijn antwoord, het komt tot u, geloof.

Allah zal u zeker de weg wijzen, als u ernaar vraagt,
De weg naar het Paradijs, voordat u het leven verlaat,
Luister naar het woord, dat Allah u heeft geopenbaard,
Geloof in overtuiging, uw smeekbede komt niet te laat.

Allah is nabij, maak voor uw leven een berekening,
Wat is uw eindbestemming, en vraag steeds vergeving,
Allah zal u verhoren, elk gebed dat u tot Allah richt,
Allah leidt degene, die zich houdt aan Zijn bewind.

donderdag, september 02, 2010

Gedenk Allah


En als het gebed geëindigd is,
verspreidt u dan over het land
en zoekt naar God's genade, en
gedenkt God vaak, opdat gij moge slagen. [ 62 - 10 ]
Gedenk Allah,

Als vrijdagmiddag, het Djuma gebed, is geëindigd,
Voel dan de intense bevrijding, dan ben je gereinigd
Ga dan heen, en gedenk Allah, waar je ook gaat,
Maak Dzikr, voor Allah Soebh'anahoe wa Ta'aalaa.

Ga zo, en verspreidt u, en zoek de genade van Allah,
Laat u niet verleiden, door wat u tegenkomt, in Doenja,
Maar wees steeds op je hoede, zoek Zijn Barmhartigheid,
Gedenk Allah, met liefde, en proef daaruit, Zijn zoetheid.

Gedenk Allah, zo vaak u kunt, maak goede gedachten,
Het zal onze harten verblijden, en het doet verzachten,
De Rah'mah van Allah, weten wij zo steeds te vinden,
Nour zal over ons komen, en verlicht onze gezichten.

Vredig zul jij je gaan voelen, hier in dit hele korte leven,
Doenja zal je niet kunnen boeien, je zoekt Gods wegen,
Met het gedenken van Allah, bereid jij je erop voor,
Dat er vrede mag zijn, als Malik al-Mawt, komt voor jou.

Gedenk Allah, zoek Gods genade, om te mogen slagen,
Waar je ook bent, laat je hart, die waarde, in je dragen,
Als jij straks bij Allah bent, en jij je moet verantwoorden,
Dat Allah, je licht ziet, en je met het Paradijs gaat belonen.

woensdag, september 01, 2010

Laat je hart leidenEr gebeurt geen ongeluk
zonder toelating van God.
En wie in God gelooft,
- Hij leidt zijn hart. -
En God heeft kennis van
alle dingen. [ 64 - 11 ]
Laat je hart leiden,

Laat je hart leiden, door Allah de Al Wetende,
Het leven hier in Doenja, door de Vergevende,
De warmte in je hart, staat bij Allah geschreven,
Laat je hart leiden, en ontvang Zijn goede zegen.

Wend je niet af, van je mooie geloof de Islaam,
De grootste straf, is het verharden van het hart,
De Hel is niet geschapen, om daarin te verblijven,
Maar om je hart te doen smelten, laat Allah je leiden.

Laat je hart leiden, je staat dan dichtbij de Heer,
Roep Allah aan, steeds als sjeitan, tegen je spreekt,
Laat je hart leiden, hou het warm, door Zijn gebod,
Want een koud verhard hart, staat ver weg, van God.

Laat je hart leiden, breng een ommekeer in je leven,
Allah wacht op jou, je kunt Zijn zegen, tot je nemen,
Laat je hart leiden, ver weg van het grote gevaar,
Van de ongelovigen, die je brengen naar Haraam.

Laat je hart leiden, laat je thuiskomst klinken,
De Islaam, laat het horen, en zien, laat je hart blinken,
Laat je ogen vochtig worden, over je hele verleden,
Want Allah heeft de kennis, en zal jou doen vergeven.

Laat je hart leiden, en verlaat het nimmer meer,
Allah is je lichtsignaal, wat jou geluk, en liefde geeft,
Anker dat vast, in je hart, als een rots in de branding,
Allah houdt van jou, de Islaam, is jou verwarming.

dinsdag, augustus 31, 2010

Verricht de Salaat


Verkondig hetgeen u in het
Boek is geopenbaard, en
onderhoud uw gebed. Voorwaar,
het gebed weerhoudt van
ondeugd en kwaad. En God
gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste. God weet wat je doet.[ 29 - 45 ]


Verricht de Salaat,

De Qoraan, is als een Heilig Boek, nedergezonden,
Als leidraad, voor ons mensen, met zoveel zonden,
Het doet ons leiden, op de paden, der Godvrezenden,
Die de Qoraan hebben gelezen, en hebben onderwezen.

Ze verrichten de Salaat, die ons, door Allah is opgelegd,
Zij onderhouden het Gebed, ze zijn bij Allah welgesteld,
De leiding die ze krijgen, door het Gebed te verrichten,
Is bij ons een goed voorbeeld, om ons, te doen verlichten.

Verricht de Salaat, dienaar van Allah, kom tot het Gebed,
Het zal je zeker behoeden, van grote rampspoed, de Hel,
Wie de Salaat goed verricht, is het Paradijs toegezegd,
Wees daarin niet achteloos, maar doe wat je is opgelegd.

Het Gebed, weerhoudt jou, van veel slechte gewoontes,
Die sjeitan, wil jou laten geloven, als wereldbewoner,
Hij wil je laten denken, dat veel dingen zijn toegestaan,
Maar weet, de Salaat beschermt jou, tegen veel Haraam.

Het Gebed weerhoudt ons, van alle ondeugd en kwaad,
Het is Allah,s gedachtenis, is bij Allah, de hoogste graad,
Verricht de Salaat, broeder en zuster, en doe het goed,
Allah is de allerhoogste, en Allah weet, wat gij doet.

maandag, augustus 30, 2010

Wees geduldig


En wees geduldig, voorwaar uw
geduld is alleen met de hulp
van God (mogelijk). En treur
niet over hen (de ongelovigen),
noch maak u ongerust over hun plannen. [16 - 127 ]


Wees geduldig,

Wees geduldig, en vraag bij Allah, altijd om raad,
Sabr, is zo'n mooi, en groot deel, van de Islaam,
Het brengt ons broeders en zusters, dicht bij elkaar,
En het maakt ons mooie geloof, de Islaam, zichtbaar.

Allah maakt het voor ons mogelijk, wees geduldig,
Laat je niet leiden door sjeitan, het maakt ongelukkig,
Met boosheid, heeft de sjeitan, van je ziel gewonnen,
Spreek mooie woorden over Allah, dat doet wonderen.

Allah heeft de geduldigen lief, en geeft ons bescherming,
Tegen hen die van niets weten, zij zijn geen belemmering,
Al zijn hun praatjes nog zo negatief, over ons, en de Islaam,
Wees geduldig, zelfs voor Geert Wilders, Allah is bekwaam.

Wees geduldig, gelovige broeders en zusters, in de Islaam,
Alleen met Allah Zijn wil, zijn wij Moslims, niet te verslaan,
Treed regelmatig, met veel geduld, terug in jullie gebeden,
Allah geeft bescherming, aan ons, die met veel geduld leven.

Dus maak u niet ongerust, over onze tijd, die komen gaat,
Het is alleen Allah, die over ons beslist, en over ons waakt,
Allah leidt ons, in goede, en in slechte tijden, van ons leven,
Heb geduld, dat zal je nu, en in het Paradijs, voordeel geven.

zondag, augustus 29, 2010

De waardevolle nacht,


Qoraan 97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.
2. Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?
3. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
4. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)
5. "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.


De waardevolle nacht,

Laylatul Qadr, de dag dat wij mensen, de leiding kregen,
Door het woord van Allah, de nacht, met een ware zegen,
Laylatul Qadr, de Heilige Qoraan, in de Ramadan gebracht,
Is nedergedaald, de Qoraan, waarover Allah houdt de wacht.

De waardevolle nacht, deze is beter dan duizend maanden,
Gelijk aan drieëntachtig jaren, Laylatul Qadr zo'n grote waarde,
Moge wij ons deze nacht manen, en gebeden doen verrichten ,
Laten wij ons, in deze waardevolle nacht, ons tot Allah richten.

De exacte nacht, is een oneven nacht, bij ons is het niet bekend,
Is in de laatste tien nachten, van de Ramadan, dat weten we wel,
Velen gaan ervan uit, de zevenentwintigste dag, in de Ramadan,
Dus laten wij Allah aanbidden, in al deze waardevolle nachten.

In deze waardevolle nacht, worden al onze gebeden verhoord
Vraag om vergeving broeder en zuster, Allah is het die je hoort,
Laat berouw komen, oprecht, vanuit het binnenste, van je ziel,
Allah wist je zonden, en het zijn beloningen, die je verdiend.

In de deze nacht, dalen de Engelen en de geest ( Gabriel ) neer,
Voor elke beschikking, met de toestemming, van de onze Heer,
Vrede zal er heersen, in Laylatul Qadr, deze waardevolle nacht,
Tot aan de schemering, houden de Engelen over ons de wacht.

Hou van elkaar,


Abu Hurairah heeft overgeleverd
dat de Profeet, Allah’s vrede
zij met hem, zei, 'Bij Hem in
Wiens Hand mijn ziel is, jullie
zullen het paradijs niet
binnengaan voordat jullie
geloven en jullie geloven niet
voordat jullie van elkaar houden’.(Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 96).

Hou van elkaar,

Laat de liefde van Allah, niet tot je zelf blijven,
Hou van elkaar, en ga niet met elkaar, wedijveren,
Rijk elkaar de hand, waar de liefde van Allah, in rust,
Sta elkaar bij, ook voor jezelf, je eigen gemoedrust.

Hoe groot is het geschenk, wat wij hebben gekregen,
De Edele Qoraan, wat met zoveel liefde, is omgeven,
Omring zo ook, je broeders en zusters, onder elkaar,
Het wordt allemaal opgeschreven, jou lieflijk gebaar.

Hou van elkaar, het is een onderdeel, van het geloof,
Zonder de liefde door te geven, doe je aan ongeloof,
Leef niet voor jou alleen, wees toch geen grote egoïst,
Laat je liefde bloeien, met Rachma, jaaa, je wint beslist.

Wie zijn liefde, omwille van Allah, weet door te geven,
De deuren van het Paradijs, zullen voor hen bewegen,
Allah zal jou doen respecteren, als jij om je naaste geeft,
Iederéén is een schepsel Gods, wat liefde nodig heeft.

Hou van elkaar, en sta elkaar bij, als het echt nodig is,
Jou hartelijke liefdadigheid, wordt door Allah bemind,
Doe het beste, wat je voor jezelf, en een ander kunt doen,
Allah zal jou belonen, Zijn Rachma, komt jou tegemoet.

zaterdag, augustus 28, 2010

Beloningen


Die juist handelt, hetzij
man of vrouw en een gelovige
is, hun zullen Wij voorzeker
een goed leven schenken; en
gewis zullen Wij hen belonen
naar hun beste werken. [ 16 - 97 ]

Beloningen,

O mensheid, richt uw daden, naar de Almachtige,
Wees gelovig, het zal jou toekomst, doen verzachten,
Het maakt Allah niet uit, of u bent een man, of een vrouw,
Beloof aan Allah, dat je aan Zijn goede werken bouwt.

Allah zal jou, zeker het beste schenken, tijdens je leven,
Als jij streeft, naar de beloningen, die Allah je zal geven,
Door juist te handelen, naar de geboden van je Heer,
Niet voor even, maar gedenk Allah, bij elke adem weer.

Jou goede daden, van elke dag, zullen de waarde bepalen,
Van de beloningen, die jij tijdens je leven zult vergaren,
Al jou beste werken, zijn allemaal, bij Allah bekend,
Allah zal je er naar belonen, het is een zuiver geschenk.

O gelovigen, Allah zal jullie, het goede leven schenken,
Aanbid de Al Machtige, en loop in Zijn goede werken,
Die Allah ons heeft gezonden, met de Heilige Qoraan,
Volg dat voorbeeld, voor een goed en beter bestaan.

Je beloningen, zul je meedragen, en die getuigen op de dag,
Dat je voor Allah, je getuigenis, ten gehore brengen mag,
Het echte goede leven, zal dan echt beginnen voor jou,
De deuren van het Paradijs, gaan open, die dag, komt gauw.

vrijdag, augustus 27, 2010

Twijfelend


En onder de mensen zijn er
die God weifelend aanbidden.
Indien het hun wel gaat,
zijn zij daarmede tevreden,
maar indien zo iemand een
beproeving ten deel valt,
keert hij terug tot zijn vroegere wandel. Hij verliest deze wereld zowel als het Hiernamaals. Dat is een duidelijk verlies. [ 22 - 11 ]

Twijfelend,

Twijfelend over Allah, zo gaan er velen door het leven,
Hun aanbidding is onbevreesd, en leven in het heden,
Denken niet na, over wat Allah hen heeft toegezegd,
Wisten ze maar, dan kwamen zij, oprecht tot het gebed.

Als het hen goed gaat, zullen zij zeggen, Alhamdoelillah,
En aanbidden Allah, maar dat is ooglijke schijn, Wallah,
Het geloof, keren ze met zoveel gemak, de rug weer toe,
Als hen tegenslag, en beproeving, hun leven overspoelt.

Hun Imaan is als een vergiet, als het slecht met hen gaat,
Zij beseffen niet, dat deze rampspoed komt van sjeitaan,
Als zij beter zouden weten, zouden ze niet zo verharden,
En zouden ze niet terug vallen, in een vroegere wandel.

Zij beseffen niet, het grote verlies, wat zij bij hun dragen,
In deze wereld, waar ze om zoveel moeilijkheden vragen,
In plaats van Allah te danken, en Allah om raad te vragen,
Kiezen ze voor een moeilijke weg, vol met sjeitan gevaren.

Het is een duidelijk verlies, waar zij voor hebben gekozen,
Ook na hun dood, zullen ze niet, tot de vromen behoren,
Denk nu na over Allah, en werk aan een deugdelijk Imaan,
Als je een beproeving krijgt, vertrouwd dan alleen op Allah.

Dan zal jij dienaar, niet meer twijfelend, door dit leven gaan,
Maar blijdschap zal over je komen, door je sterke Imaan,
De liefde van Allah, zal je redding wezen, in dit bestaan,
Ook in het Paradijs, als je geloofd, dat Allah, je bij zal staan.

donderdag, augustus 26, 2010

Van het begin tot het begin


12. Voorwaar, Wij scheppen
de mens uit een uittreksel
van klei; 13. Dan plaatsen
Wij hem als een kleine
levenskiem in een veilige
plaats. 14. Vervolgens
vormen Wij de levenskiem
tot een klonter bloed;
daarna vormen Wij het
geronnen bloed tot een
(vormeloze) klomp; dan
vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden
Wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen
Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah,
de Beste Schepper. 15. Voorzeker daarna sterft gij.
16. En op de Dag der Verrijzenis zult gij worden
opgewekt. [ 23 - 12-16 ]


Van het begin tot het begin,

Is er geen einde, wij leven voort, zoals Allah zei,
De schepping begon, met het uittreksel van klei,
Allah liet het groeien, tot een kleine levenskiem,
Veilig in de baarmoeder, nog door niemand gezien.

De levenskiem, maakte Allah, tot een klonter bloed,
Tot een vormloze klomp, groeide gestaag en goed,
De beenderen, liet Allah toen tot ontwikkeling komen,
Wat Allah liet bekleden met vlees, de mens is geboren.

De nieuwe schepping is begonnen, gezegend zij Allah,
Allah, de Schepper, heeft nieuw leven, tot ons gebracht,
Allah laat ons, op aarde als Moslim, ter wereld komen,
En laat ons dan verder ontwikkelen, na onze geboorte.

Als leidraad voor Zijn schepping, zond Allah de Qoraan,
Daarmee kan de mens, liefdevol, door het leven kan gaan,
Als dan zijn eindpunt van het leven, op aarde is bereikt,
Neemt hij goede daden met zich mee, door Allah aangereikt.

Voorzeker de mens sterft, tot de dag van verrijzenis komt,
De dag der opstanding, waar niemand van ons aan ontkomt,
Dan horen wij, onze bestemming, het nieuwe leven begint,
Draag er nu zorg voor, dat Allah, je heel goed is bemind.

Moge Allah, ons allen het eeuwige Paradijs, doen schenken,
En ons doen leiden, naar al het goede, en ons doet wenken,
Zodat wij op de dag van Qiyamah, vooraan zullen staan,
Als de poorten van het Paradijs, voor ons open zullen gaan.

woensdag, augustus 25, 2010

Onze Schepper


Hij is God, de Schepper,
de Maker, de Vormer. Hij
heeft de schoonste namen.
Alles wat in de hemelen en
op aarde is verheerlijkt
Hem en Hij is de Almachtige, de Alwijze. [ 59 - 24 ]


Onze Schepper,

Onze Schepper Allah, van de hemelen en de aarde,
De kenner van het verborgene, en het waarneembare,
Allah, die ons elke dag, van alle onderhoud voorziet,
Hoe worden wij zo afgeleid, Allah weet, die doorziet.

Twijfel niet, over de 99 schone namen , van Allah,
Maar verheerlijk Allah, met elke naam, Mashallah,
Allah, onze Schepper, zal ons ervoor doen belonen,
Als wij in Zijn 99 schone namen , doen geloven.

Verheerlijk Allah, onze Schepper op elk moment,
Sta er s'morgens mee op, en ga er sávonds mee naar bed,
Deze goede daden, zullen bij Allah erg zwaar wegen,
Ze zullen niet worden vergeten, ze zijn er voor eeuwig.

De hele schepping is altijd, voor Allah, in aanbidding,
Zij zijn buiten de mens om, nooit afgeleid, kom tot bezinning,
Doe als de planten, de dieren, de zon, de maan, en de sterren,
Verheerlijk Zijn naam, Allah, de Almachtige, onze Schepper.

Laat je leiden, door onze Schepper, de Almachtige, de Alwijze,
Bewijs aan jezelf, dat niets anders dan Allah, jouw ziel reinigt,
Allah is de Almachtige, de Alwijze, die ons alles kan vergeven,
Met Zijn wil, zal Allah ons beschermen, en het Paradijs geven.

dinsdag, augustus 24, 2010

Onwetendheid ?


Hebben zij over zichzelf
niet nagedacht ? God heeft
de hemelen en de aarde en
alles wat daartussen is
niet geschapen, dan in
waarheid en voor een
vastgestelde tijd.Toch
geloven velen onder de
mensen niet in de ontmoeting met hun Heer. [ 30 - 8 ]Onwetendheid ?

Zij leven in onwetendheid, op het pad van het vuur,
Helemaal niet nadenken, van waarom leven wij nu,
Het is de waarheid van Allah, die ze niet willen zien,
Ze zijn alleen bezig met Doenja, en het aardse vertier.

Allah heeft de hemelen, en aarde, geschapen tot het uur,
Denken jullie niet na, over de Hel, en het naderend vuur,
De dag der opstanding, komt sneller, dan jullie denken,
De dag dat jullie verdwaald rond kijken, over de velden.

Niemand zal jullie, die dag helpen, op de vastgestelde tijd,
Je vrienden kennen je, die dag niet, jij voert alleen de strijd,
Dan heb jij de kennis gekregen, van wat je niet hebt gedaan,
Geloven in Allah, en in de laatste dag, in jou aardse bestaan.

Die dag, zal Allah jou doen ondervragen, over je leven nu,
Je wenst, dat je het over mocht doen, al is het één minuut,
Zeggen van, La ilaha ila Allah Mohammedan Rasoel Allah,
Deze woorden, die jou zouden brengen, naar Al-Djannah.

Maar zij geloven nu niet, in een ontmoeting met hun Heer,
Hun onwetendheid, willen ze houden, er is geen terugkeer,
Zelfs, als je ze doet herinneren, aan de waarheid die komt,
Hebben ze een hoge neus, en leven, zonder Gods verbond.

maandag, augustus 23, 2010

Salaat Al-Djuma


O, gij die gelooft! Wanneer op
Vrijdag de oproep tot het gebed
is uitgezonden, haast u dan God
gedachtig te zijn en verlaat de
handel. Dit is beter voor u
indien gij het weet. [ 62 - 9 ]


Salaat Al-Djuma

Als dan de Adhaan, op vrijdag klinkt, van de Moskeeën,
Haast u dan, voor Allah, verlaat je werk, je drukke leven,
Laat alles, voor wat het is, en kom tot het vrijdag gebed,
De dag, dat salaat Al-Djuma, voor ons verplicht is gesteld.

Salaat Al-Djuma, als wij horen, de Khutbah, van de Imaam,
De wijze verwoordingen, voor ons, als moslim onderdaan,
Voor even verlaten wij Doenja, de bezigheid van elke dag,
Nu komt Zijn woord, Zijn warmte, op bezoek in ons hart.

Deze bezieling, tussen jou en Allah, is het vuur des levens,
Het is je brandstof, om je tegen sjeitan en het slechte te keren,
Hunker, zie er naar uit, naar Salaat Al-Djuma, de gehele week,
Laat het niet aan het toeval over, dat je Al-Djuma vergeet.

Salaat Al-Djuma, één van de belangrijkste dagen, in je leven,
Zoveel beloningen, Hasanat van Allah, is ermee verkregen,
Voor een Moslim broeder, Al-Djuma, het belangrijkste gebed,
Een Moslima, een reiziger, en een ernstige zieke, is vrijgesteld.

O, gij die gelooft, kom, en laat u niet verzaken tot de Heer,
Salaat Al-Djuma, is een beloning, je verdiend nergens meer,
Laat de verdienste van Doenja, voor hen die ongelovig is,
Wees jij trouw aan Allah, het is beter, indien gij het weet.

zondag, augustus 22, 2010

De dankbaren


Geen ziel kan sterven zonder
God's toestemming, daar de
tijd is vastgesteld. En wie
de beloning van de tegenwoordige
wereld wenst,zullen Wij er
vangeven; en wie de beloning van het Hiernamaals wenst, hem zullen Wij daar van geven en Wij zullen de dankbaren gewis belonen. [ 3 - 145 ]


De dankbaren,

Laten wij beseffen, dat alles afhankelijk is van de Heer,
En dat wij dankbaar horen te zijn, elke dag, elke keer,
Zijn gunsten ontvangen, laat dat niet zijn, als gewoon,
Maar weten dat het komt van Allah, die ons beloond.

Alles heeft Zijn toestemming nodig, in het aardse leven,
Een mens kan niet sterven, zonder Allah, Zijn zegen,
Zijn goedkeuring komt, als Allah het laat geschieden,
Het uur van sterven, is bij Allah, over al onze zielen.

Wij weten niet, wat er met ons leven, zal gebeuren,
Streef daarom altijd naar het beste, en niet treuren,
Als iets anders gaat lopen, als wij hadden verwacht,
Het is een beloning, Allah die ons het beste bracht.

Zo is het, als wij vragen om beloningen, nu in Doenja,
Laten wij dankbaar zijn, en weten, het komt van Allah,
Niets heeft zijn eigen oorsprong, in ons aardse leven,
Alles is met, Allah Zijn toestemming, aan ons gegeven.

Wensen wij beloningen in het hiernamaals, het Paradijs,
Allah is vrijgevig, en zal het ons schenken, als jij belijd,
Waarlijk, Allah heeft Zijn dankbaren, in dit leven lief,
Het is een ware gunst van Allah, zorg dat je het verdiend.

zaterdag, augustus 21, 2010

Luister


De satan zegt jullie armoede toe
en beveelt jullie gruwelijkheid,
maar Allah zegt jullie van Zijn
kant vergeving toe en genade.
Allah is alomvattend en wetend.
[2 - 268 ]


Luister,

O gelovigen, luister niet naar de bevelen, van sjeitan,
Hou je zinnen onder controle, en volg Allah en Zijn plan,
Sjeitan houd je, van je geloof vandaan, denk aan je Imaan,
Hij leidt je naar de afgrond toe, hier, en in het hiernamaals.

Hij zegt jullie armoede toe, en hij doet je hart verwonden,
Jullie harten zijn dronken geworden, door de vele zonden,
Gruwelijkheden doet hij je bevelen, denk na over je leven,
Pleeg toch geen shirk, door te luisteren naar zijn bevelen.

Luister naar wat Allah je te vertellen heeft, en volg dat,
Met Zijn genade, loop je op de goede weg, van de Islam,
De weg die je beschermd, tegen al het kwaad om je heen,
Allah is het licht, waar geen duisternis of zonde in leeft.

Luister naar het woord van Allah, in de Heilige Qoraan,
En volg de Soennah, van de Profeet Mohammed voortaan,
Het licht van Allah, zal jou doen leiden, naar al het goede,
Je leven zal er beter uitzien, als je niet luistert naar woede.

Allah is alomvattend, en weet wat jij volgt, in je leven,
Allah laat jou gaan, of kan jou bescherming doen geven,
Luister naar wie je wil, naar het goede, of naar het kwaad,
Op Qiyamah zul jij het weten, waar jij naar toe zult gaan.

vrijdag, augustus 20, 2010

De weegschaal


En Wij zullen weegschalen der
gerechtigheid instellen op de
Dag der Opstanding, zodat geen
enkele ziel in enig opzicht onrecht
zal worden aangedaan. En al was
het slechts het gewicht van een
mosterdzaadje, Wij zullen het naar
voren brengen en Wij zijn voldoende als Rekenaar.
[ 21 - 47 ]


De weegschaal,

De dag der opstanding, zal voor ons allemaal komen,
Of wij nou Moslim zijn, of Christen, of niets geloven,
Voor ons allemaal, zijn de boeken, tot ons gekomen,
Als laatste de Qoraan, Allah zal ons daarover verhoren.

Wij zijn verantwoordelijk, voor de daden, die wij begaan,
Als leidraad heeft Allah, als laatst gezonden, de Qoraan,
Die ons doet leiden, naar al het goede, in deze wereld,
Onze daden, worden elke seconde, van ons opgeschreven.

Twee Engelen zijn bij ons, laten wij dat niet vergeten,
Zij schrijven alles, en dat zal onze weegschaal, wezen,
De Engel Raqieb, schrijft alle goede daden van ons op,
En bevind zich aan onze rechterkant, en bepaald ons lot.

De Engel Atied, schrijft de slechte daden op, van de mens,
Hij is te vinden aan onze linkerkant, en ze zijn heel attent,
Niets wordt er vergeten, en hun boeken zullen getuigen,
De daden zullen op de weegschaal, als antwoord luiden.

Elke ziel, zal deze weg van gerechtigheid ondergaan,
Op de dag der opstanding, er is geen ontkomen aan,
Niemand zal op deze dag, onrecht worden aangedaan,
De weegschaal beslist, waar wij naar toe zullen gaan.

Zelfs het gewicht, van een mosterdzaadje, is van belang,
Allah zal het naar voren brengen, denk daar nu even aan,
Iederéén heeft nu de kans, om naar het Paradijs te gaan,
Zorg er nu voor, dat je weegschaal, de goede kant op slaat.

De dag der opstanding zal komen, voor ons allemaal,
O kinderen van Adam, geloof in de Heilige Qoraan,
Allah heeft dit niet voor niets, als laatste neer gezonden,
De waarheid is van Allah, de reiniging van onze zonden.

donderdag, augustus 19, 2010

Vriendschap,


Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat
(het kwade) door hetgeen best is. Dan ziet, degene met
wie gij vijandschap hebt, hij zal als uw boezemvriend
worden. [ 41 - 34 - ]

Vriendschap,

Over het goede wat je spreekt, rust de zegen van Allah,
Het zal de mensheid bij elkaar brengen, door Bismillah,
Rust en vrede, zal er tussen jullie mensen, komen te staan,
Waar de liefde van Allah is, zal vrede tussen jullie ontstaan.

Het slechte wat je spreekt is van sjeitan, verlaat dat snel,
Want het leidt niet alleen tot ruzie, maar ook naar de Hel,
Het staat niet in verhouding, met het goede wat je spreekt,
Het leidt naar rancune, want de sjeitan spreekt met je mee.

Allah heeft ons de mogelijkheid gegeven, om te kiezen,
Tussen twee dingen, behoor niet tot de grote verliezers,
Het is aan ons zelf, wat wij willen ambiëren, in dit leven,
Als je praat uit liefde, dan zul je, de goede dingen creëren.

Vriendschap zal er tussen jullie komen, door het goede,
Spreek, en Allah zal liefde tussen jullie laten groeien,
Vijandschap zal jullie doen verlaten, met Gods genade,
Als het goede tussen jullie komt, heeft het grote waarde.

Vriendschap ontstaat, en vijandschap, zal jullie verlaten,
Afgunst zal afnemen, en broederschap, zal over je waken,
Door het goede, is een boezemvriend, in je leven gekomen,
In ruil voor vijandschap, omdat Allah jullie doet belonen.

woensdag, augustus 18, 2010

Proef de zoetheid van het geloof


Abbas ibn Abdul Mutalib heeft de Profeet horen zeggen,
'Degene die Allah als zijn Heer, Islam als zijn levensweg
en Mohammad als de Profeet (i.e. van Allah) accepteert,
heeft inderdaad de zoetheid van het geloof geproefd'.
(Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 54).

Proef de zoetheid van het geloof,

Geloof alleen in Allah, en verder in geen andere God,
Kniel voor Allah, vijf keer per dag, het is een gebod,
En verricht de Soennah gebeden, je bent welgesteld.
Proef de zoetheid van het geloof, kom tot het gebed.

Laat de Islaam je levensweg wezen, waar je ook gaat,
Verkondig het woord van Allah, met liefde, en een traan,
Laat Allah toe in je leven, het zal je echt gelukkig maken,
Proef de zoetheid van het geloof, enkel door te beamen.

Volg het leven, van onze geliefde Profeet Mohammad,
Het zal je de weg wijzen, en je beschermen tegen sjeitan,
De Profeet heeft de waarheid, onder de mensen gebracht,
Proef de zoetheid van het geloof, lees de Heilige Qoraan.

Proef de zoetheid van het geloof, door dit te accepteren,
Het zal je leven veraangenamen, als is een duidelijk teken,
Als Allah leeft, in de harten van de mensen, vrede ontstaat,
Proef de zoetheid van het geloof, voor je deze wereld verlaat.

Proef de zoetheid van het geloof, het Paradijs is geopend,
Dan zul je tot Allah wederkeren, omdat je deed geloven,
Voor eeuwig, zul jij in het Paradijs, de zoetheid proeven,
Van het geloof, wat jij nu deed volgen, met alle genoegen.

dinsdag, augustus 17, 2010

Verheugen,


Zij verheugen zich over
God's gunst en Zijn
overvloed en dat God
de beloning der gelovigen
niet verloren doet gaan.
[ 3 - 171 ]


Verheugen,

Vreugde is er, onder de mensen, die doen geloven,
Zijn gunsten, bemerken ze elke dag, in beloningen,
Zijn goedgunstigheid, spreidt als een deken, over hen uit,
De warmte van Allah, zit in hun hart, die de mond getuigt.

Zij verheugen zich, over Zijn gunsten, die zij krijgen,
Doordat ze met alle liefde, Allah Zijn wil, doen belijden,
Zijn goedgunstigheid, doet hen leiden, op de goede wegen,
Naar de Moskeeën, van Allah, waar zij doen hun gebeden.

Allah zal hen, in overvloed zegenen, nu en na de dood,
Zij verheugen zich, op de verantwoording, over hun geloof,
Dat Allah, hen de tuinen, van het Paradijs, laat bekijken,
Waar zij op de dag van Qiyamah, nu al naar doen uitkijken.

Hun blijdschap, geeft hen extra stimulans, als Moe-emin,
Angsten voor Malak al-Mawt, hebben ze niet in het minst,
De dood is voor hen niet het einde, maar een goed begin,
Naar het Paradijs, ze weten, Allah is hen, heel goed gezind.

De beloningen van een gelovige, zullen niet verloren gaan,
De woorden, La ilaha ila Allah mohammedan rasoel Allah,
Zullen voor ons getuigen, die de weegschaal doet over slaan,
Want daar heeft een Moettaqoen, altijd open voor gestaan.

Moge Allah (Subhana Wa Ta'ala), ons Zijn gunsten schenken,
En dat wij ons elke dag, Allah oprecht mogen gedenken,
Dat waar wij ons, altijd op doen verheugen, uit mag komen,
Dat wij Inshallah, na dit leven, in het Paradijs mogen wonen.
Ameen.

maandag, augustus 16, 2010

Tuinen der eeuwigheid


Voor dezulken zijn de Tuinen der
eeuwigheid, waardoor beken
vloeien. Zij zullen daarin
worden getooid met armbanden
van goud en zullen groene
gewaden van fijne zijde en
zwaar brocaat dragen,terwijl
zij op tronen zullen liggen.
Hoe goed is de beloning en hoe schoon is de rustplaats. [ 18 - 31 ]

Tuinen der eeuwigheid,

Wie wil er nou niet zijn, in de tuinen der eeuwigheid,
Als je elk mens zou vragen, waar zul je blij mee zijn,
Als je mocht kiezen, tussen de Hel en het Paradijs,
Iederéén zal zeggen, in het Paradijs, wil bij Allah zijn.

Maar om in het Paradijs te leven, moet je wel wat doen,
Volg de geboden van Allah, en doe dat met goed fatsoen,
Allah, zal je daarvoor belonen, met het hoogste loon,
Met het mooie groene Paradijs, waar je eeuwig woont.

Allah zal je, in de tuinen der eeuwigheid, doen begroeten,
Bij de tuinen, met de mooiste beken, die daar vloeien,
Salaam Alaikoem, vrede zij met u, zal het overal klinken,
In de tuinen der eeuwigheid, is schoonheid, op alle blikken.

De gelovigen zullen worden getooid, met kostbaarheid,
Armbanden van goud, en groene gewaden van fijne zijde,
En kleding, van zware brokaat, van pure satijnweefsels,
Gemaakt van goud, en zilverdraad, die er in mee is geweven.

In de tuinen der eeuwigheid, zul je op mooie tronen liggen,
Op de zetels van de gelovigen, daar zul jij je eeuwig bevinden,
Hoe goed is de Paradijselijke schoonheid, die Allah ons geeft,
In de mooie tuinen der eeuwigheid, waar je met Allah leeft.

Deze laatste rustplaats, die Allah, aan ons, allemaal schenkt,
Aan ons, wie nu leeft, kan kiezen, voor het Paradijs of de Hel,
Het is aan ons zelf, waar wij zullen wonen, na onze dood,
De tuinen der eeuwigheid, is er voor jou, als je in Allah gelooft.

zondag, augustus 15, 2010

Zijn schepping


Er is overgeleverd door Mustaurid
dat de Profeet zei, ‘Bij Allah,
als iemand zijn vinger in een
Oceaan stak en het weer eruit trok,
dan zou het water dat aan zijn
vinger bleef kleven dit leven zijn
en het Oceaan het Hiernamaals’.
(Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6843).


Zijn schepping,

Bij Allah, die de hemelen, en de aarde, heeft geschapen,
Het koste Allah geen moeite, het kwam door Zijn genade,
Zijn schepping strekte zich uit, over meer dan jij kunt zien,
Een groot wonder, in onze ogen, maar voor Allah niet.

Allah zei: tegen Zijn schepping, van wees, en het was,
In slechts zes periodes, was het geschapen, land en plas,
Waar wij dienaren, met Zijn toestemming, mogen leven,
Maar wel met de juiste intentie, daar eerbied aangeven.

Zijn grootheid, kunnen wij maar nauwelijks bevatten,
De aarde lijkt groot, maar het zijn, een paar stappen,
Vergelijk, wat Allah, voor ons, hierna heeft geschapen,
Het groene Paradijs, het lijkt totaal niet, op onze aarde.

De grootheid van het Paradijs, heeft een grote waarde,
De Profeet zei, als je een vinger uit de oceaan zou halen,
Het water wat aan de vinger blijft kleven, is dit leven,
En het water in de oceaan, zal onze toekomst wezen.

Het Paradijs, Zijn schepping, is ook voor ons geschapen,
Waar wij kunnen leven, als wij hier, goed doen waken,
Laten wij ons leven, in dienst van onze schepper leven,
Dan heb je niets te vrezen, Allah zal je het Paradijs geven.

zaterdag, augustus 14, 2010

Twijfel niet,


Anas overlevert: Ik hoorde
de Boodschapper van Allah
zeggen: ,,Allah zegt:
O zoon van Adam, waarlijk,
zolang jij Mij aanroept en
op Mij hoopt, dan zal Ik jou
vergeven, wat je ook maar
hebt gedaan, zonder hier naar
om te kijken. O zoon van Adam,
al zouden je zonden tot aan de
hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt,
dan zal Ik je vergeven. O zoon van Adam, al zou je tot Mij
komen met zoveel zonden dat deze de aarde kunnen vullen
en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij
hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke
omvang hieraan aan vergeving.
(Overgeleverd door at-Tirmidhi, die zei dat het een
goede, authentieke overlevering is)

Twijfel niet,

Twijfel niet, of Allah subhan wa ta3ela, jou vergeeft,
Want broeder en zuster, Allah houdt van jou het meest,
Van zijn dienaar, die alleen Allah erkent, als enige God,
Denk daaraan, als je spijt betuigt, en twijfelt aan je lot.

Hoop op Mij, zegt onze Heer, en ik ben het die vergeeft,
Bidt alleen tot mij, en vraag Mij, aan Mij, zolang je leeft,
Al zijn je zonden zo groot, groter dan jij kunt bekijken,
Ik zal je alles vergeven, zonder iets anders te vergelijken.

O dienaar, al zouden je zonden tot aan de hemel reiken,
Als jij Mij om vergeving vraagt, je zal het zeker krijgen,
Hou je vast aan Allah, twijfel nooit aan Zijn grote macht,
Aanbid Allah met spijt, en voel Zijn onmetelijke kracht.

Zelfs al zouden je zonden, de gehele aarde kunnen vullen,
En je wendt jezelf tot Mij, dan zal ik je wensen vervullen,
Als jij geen deelgenoten, of iets, aan Mij, hebt toegekend,
Alles is je vergeven, o dienaar, omdat je alleen Mij erkent.

O zoon van Adam, als je alleen op Mij doet vertrouwen,
Je zou tot Mij komen, met spijt, het zal je niet berouwen,
Ik zal je vergeven, omdat je geen andere God, dan mij ziet.
Als je oprecht gelooft, in La ilaha ila Allah, en anders niet.

vrijdag, augustus 13, 2010

Pas op uzelf


O, gij die gelooft, past op uzelf. Hij
die dwaalt kan u niet schaden
wanneer gij juist geleid zijt.
Tot God zul je allen terugkeren,
dan zal Hij u tonen wat gij
gedaan hebt. [ 5 - 105 ]

Pas op uzelf,

Als het ware geloof, in onze harten doet leven,
Zal Allah ons de weg wijzen, in intense vrede,
Het zal ons bijstaan, in ons hele verdere bestaan,
Als wij volgen Allah, en de Profeet, in de Islaam.

Zij die dwalen, zullen aan ons kleven en proberen,
Om ons mee te doen nemen, naar het onreine leven,
Hun motivatie zal sluw zijn, zoals sjeitan kan zijn,
Maar pas op uzelf, tegen dit geraffineerde venijn.

Als u zich vasthoudt, aan de regels, van de Islaam,
Dan dwaal je niet, je hebt de bescherming van Allah,
De dwalende kan u niet schaden, wat hij ook zal doen,
U gaat langs de goede weg, van Soennah en Qoraan.

Dat maakt ons stevig, in ons mooie geloof, de Islaam,
Als een bouwwerk, zullen wij elkander terzijde staan,
Wij zullen elkaar steunen, dat maakt ons bekwaam,
En deze goede daden, nemen wij mee naar Allah.

Pas op uzelf, tot Allah zullen wij allen terugkeren,
Allah zal ons laten tonen, of wij Zijn woord deden eren,
Of dat wij ons hebben laten leiden, tot de dwalenden,
Pas op uzelf, nu jij, je toekomst nog kunt bepalen.

donderdag, augustus 12, 2010

Wat bij Allah is, is blijvend


Hetgeen je hebt, zal voorbijgaan maar hetgeen bij
God is, is blijvend. En Wij zullen degenen die
standvastig zijn, voorzeker hun beloning geven
naar het beste van wat zij doen. [ 16 - 96 ]

Wat bij Allah is, is blijvend,

De welvaart is in ons midden, gebruik het goed,
Loop Doenja niet achterna, wat het ook met je doet,
Je kapitaal, goud en zilver en al het materiaal vergaat,
Al hetgeen, wat je bezit, is van nu, en van tijdelijke aard.

Als de dood tot je komt, heeft je bezit, geen waarde meer,
Je doodskleed, neem je mee, en zelfs dat telt niet mee,
Alles zal vergaan, wat je voor Doenja hebt gedaan,
Het is slechts een herinnering, geen beloning vergaard.

Je daden blijven over, als je voor Allah verschijnt,
En weet, wat bij Allah is, is blijvend, voor altijd,
Het zijn je daden, die je de richting wijzen, waar je gaat,
Het Paradijs, of de Hel, wat voor daden heb jij vergaart.

Wees standvastig, wat Allah, jou heeft voorgeschreven,
Volg de Heilige Qoraan, en de Soennah van de Profeten,
Dat zijn daden, die neem je mee, en zullen nooit vergaan,
Wat bij Allah is, is blijvend, denk daar elke dag, even aan.

Wees volhardend in je dagelijkse gebeden, van elke dag,
Want dat is het eerste, waar Allah jou, naar vragen zal,
Loop niet weg, van wat Allah, jou verplicht heeft gesteld,
Omdat Doenja, jou het verkeerde voorbeeld, voor je legt.

Voorzeker, Allah is rechtvaardig, en zal een oordeel vellen,
Over wat jij hebt gedaan, en alleen je daden, zullen tellen,
Maar zij, die standvastig, het geloof, goed deden beleden,
Allah zal hen belonen, het Paradijs, zal hun toekomst wezen.